Subskrypcja

wpisz swój adres e-mail poniżej

TABLICA PAMIĄTKOWA

INWESTUJEMY W TWOJĄ PRZYSZŁOŚĆ

Przedsiębiorstwo ALREMEX R. Krynicki Spółka Jawna

z siedzibą w Opolu, ul. Wspólna 26, 45-837 Opole

zrealizowało projekt p. n.

Zakup linii technologicznej do produkcji stolarki aluminiowej i PCV, celem wdrożenia innowacyjnych procesów wytwórczych”

w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013

Oś priorytetowa 1: Wzmocnienie atrakcyjności gospodarczej regionu

Działanie 1.3: Innowacje, badania, rozwój technologiczny

Poddziałanie 1.3.2: Inwestycje w innowacje w przedsiębiorstwach

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z Budżetu Państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013

NOWA JAKOŚĆ OKIEN PCV

W związku z zrealizowaniem projektu p. n.

 „Zakup linii technologicznej do produkcji stolarki aluminiowej i PCV, celem wdrożenia innowacyjnych procesów wytwórczych”

w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013

Oś priorytetowa 1: Wzmocnienie atrakcyjności gospodarczej regionu

Działanie 1.3: Innowacje, badania, rozwój technologiczny

Poddziałanie 1.3.2: Inwestycje w innowacje w przedsiębiorstwach

Przedsiębiorstwo Alremex Sp. j. R. Krynicki wprowadziło w oknach dwie nowe innowacje produktowe.

1. Okna PCV o lepszych parametrach izolacji cieplnej i akustycznej.

W narożu ram okiennych, podczas zgrzewania profili z koekstrudowanymi uszczelkami zachodzi proces wypierania masy plastycznej w miejscu zgrzewu PCV i uszczelek. Przed wprowadzeniem tego innowacyjnego procesu wytwórczego eliminowanie wypływek po zgrzewie następowało automatami, które potrafiły czyścić naroże jedynie od strony zewnętrznej, natomiast nie radziły sobie z wypływką masy pod uszczelkę oraz z naddatkiem po zgrzewie uszczelek.

 

Fot. 1. Zdjęcie termowizyjne. Rozszczelnione naroże okna.

Fot. 2. Widok otworu wentylacyjnego w oknie z okleiną drewnopodobną.

Wypływka i naddatek powodowały niepełne przyleganie szyb, w narożach ram, do uszczelek.

W obszarach tych powstające rozszczelnienie powodowało zwiększone liniowe mostki termiczne (Fot.1) oraz obniżenie parametrów akustycznych okien.

Te niedoskonałości wytwórcze okien wyeliminowano dzięki zastosowaniu nowoczesnej linii zgrzewająco – czyszczącej CNC gdzie czterogłowicowa zgrzewarka naroży wyposażona jest w specjalne stemple dociskowe blokujące wypływkę pod uszczelką oraz noże obcinające naddatek zgrzewu po zwulkanizowaniu uszczelek. Wypływka w pozostałej części naroża automatycznie usuwana jest przez CNC w dalszym procesie czyszczenia.

Dzięki wdrożeniu tego innowacyjnego procesu zgrzewania i czyszczenia naroży ram okien z PCV osiągnięto całkowite przyleganie szyb, w narożach, do uszczelek oraz skrzydeł do ram okiennych.

Pozwala to nam na zaoferowanie naszym klientom nowe jakościowo okna o lepszych parametrach izolacji termicznej i akustycznej.

2. Koniec problemu z otwieraniem kolorowych okien PCV w słoneczne dni.

Temperatura powierzchni zewnętrznych okien z kolorowych profili z PCV (z ciemną okleiną) może sięgać do 80C. Powietrze zamknięte w zewnętrznych komorach profili ogrzewa się i rozszerza powodując deformację ścianek profili w kierunki poprzecznym (Rys. 1a) i wydłużanie w kierunki podłużnym. Skrzydła mogą rozszerzać się do takich rozmiarów, że uniemożliwiają otwarcie okna.

Problem ten w naszych kolorowych oknach został wyeliminowany poprzez innowacyjne schładzanie zewnętrznej komory akumulującej energię słoneczną. Osiągnięto to poprzez wykonanie odpowiedniej obróbki frezowania na centrum obróbkowym (CNC) pionowych końców profili skrzydeł okiennych (Fot. 2) w celu zapewnienia dekompresji i naturalnej wentylacji.

Rys. 1. Przekrój przez ramy okienne z okleiną drewnopodobną przedstawiający oddziaływanie energii słonecznej: a) bez otworów wentylacyjnych w ramie i skrzydle, b) z otworami wentylacyjnymi wentylacji grawitacyjnej powietrza w komorze zewnętrznej, powodującej obniżenie temperatury profili PCV w słoneczne dni.

Dzięki temu oferujemy naszym klientom kolorowe okna bez obaw o deformację skrzydeł i problemu z ich otwieraniem w słoneczne dni.

INWESTUJEMY W TWOJĄ PRZYSZŁOŚĆ”

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z Budżetu Państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013