Subskrypcja

wpisz swój adres e-mail poniżej

Okna PCV

Efektem przejęcia w 2003 roku firmy THYSSEN POLYMER przez DECEUNINCK N.V. – potentata na światowym rynku profili PCV jest zastąpienie nazwy THYSSEN marką INOUTIC.

Pod nazwą INOUTIC są produkowane profile PCV identyczne z wytwarzanymi przez THYSSEN, co oznacza, że ich parametry techniczne pozostały bez zmian. Nie uległy zmianie także miejsca produkcji profili – w Niemczech oraz częściowo w Polsce.

Aktualnie Inoutic oferuje trzy linie profili PCV:

 • ARCADE – system pięciokomorowy,
 • PRESTIGE – system sześciokomorowy,
 • EFORTE – system sześciokomorowy.

W Przedsiębiorstwie Alremex od końca 2019 jest wdrażany do produkcji nowy system profili PCV Deceuninck: ELEGANT o szerokości 76 mm.

5 lutego 2020 nastąpiła zmiana nazwy dostawcy systemów okien PCV z Inoutic/Deceuninck na Deceuninck.

Okna systemu ARCADE

 • Profile pięciokomorowe o głębokości 71mm.
 • Izolacyjność termiczna profili Uf=1,3W/(m2xK).
 • Okucia ROTO NT.
 • Szyby termoizolacyjne U=1,1W/(m2*K).
 • Możliwość montażu pakietów szybowych o grubości do 47 mm.
Przekrój przez okno Arcade ze skrzydłem w wersji niezlicowanej

Okna systemu PRESTIGE

 • Profile 6-komorowe o głębokości 76 mm.
 • Izolacyjność termiczna profili Uf= 1,1W/(m2xK) dla profili z uszczelką środkową, dla rozwiązania bez uszczelki środkowej Uf wynosi 1,2 W/(m2xK) .
 • Szyby o grubości od 22 do 44 mm.
 • Okucia ROTO NT
Przekrój przez okno Prestige ze skrzydłem w wersji niezlicowanej

System profili EFORTE

Przekrój przez okno Eforte
 • Profile 6-komorowe o głębokości zabudowy 84 mm.
 • Możliwość uzyskania izolacyjności termicznej profili Uf=0,95W/(m2xK).
 • Pakiety szybowe o grubości od 20 do 56 mm.
 • Okucia Roto NT.

Okna systemu ELEGANT

Produkowane przez nas okna PCV wyposażamy w nawiewniki firmy AERECO.

Nawiewnik to urządzenie, które umożliwia doprowadzenie powietrza do pomieszczeń w których zastosowana jest wentylacja grawitacyjna, mechaniczna wywiewna lub hybrydowa. Nawet przy szczelnie zamkniętych oknach nawiewniki pozwalają doprowadzać świeże powietrze w sposób ciągły, w ilości zgodnej z obowiązującymi przepisami. Należy pamiętać, że nawiewniki montujemy w pokojach i ewentualnie w kuchni, następnie powietrze przepływa przez całe mieszkanie do pomieszczeń z kanałami wentylacyjnymi (kuchnia, łazienka, WC), gdzie jest usuwane na zewnątrz wraz z powstałymi zanieczyszczeniami.

Produkowane są trzy podstawowe typy nawiewników:

a) higrosterowane,

b) sterowane ciśnieniowo,

c) sterowane ręcznie.

HIGRO(TM)– nawiewniki higrosterowane- urządzenie sterowane automatycznie, posiadają czujnik (taśma poliamidowa), który analizuje zmiany poziomu wilgotności względnej w pomieszczeniu i zmienia otwarcie nawiewnika. Wilgotność względna zależy m.in. od poziomu zanieczyszczenia powietrza wynikających z wykonywanych czynności, takich jak oddychanie, pocenie się, pranie, gotowanie, suszenie itp. Im wyższa wilgotność względna, tym bardziej otwarty nawiewnik i większy napływ powietrza do pomieszczenia.

Nawiewnik higrosterowany

Nawiewniki reagują na zmiany w zakresie wilgotności względnej od 30 do 70%. Prawidłowo działający nawiewnik dostarcza określoną minimalną ilość powietrza dla wilgotności do 30%, w przedziale 30-70% przepływ ulega stałemu zwiększeniu, a po wyżej 70% dostarczana jest maksymalna ilość powietrza określona dla danego produktu. Nawiewniki higrosterowane nie wymagają obsługi użytkownika, jednak w większości przypadków posiadają Możliwość ustalenia blokady w pozycji przepływu minimalnego.

PRESO- nawiewniki ciśnieniowe- samoregulujące, wielkość przepływu zależy od różnicy ciśnienia na zewnątrz i wewnątrz pomieszczenia. Wraz ze wzrostem różnicy ciśnienia zwiększa się napływ powietrza. Każdy nawiewnik, aby mógł być zaliczony do tej grupy musi posiadać ograniczenie- blokadą w okapie lub nawiewniku, która przy określonej wydajności nie pozwoli na zwiększenie przepływu, np. w przypadku silnego podmuchu wiatru. Nawiewniki ciśnieniowe dodatkowo mogą być wyposażone w ręczną blokadę ograniczającą przepływ do minimum.

Nawiewnik ciśnieniowy EFR

INOTO– nawiewniki sterowane ręcznie – użytkownik reguluje stopień otwarcia nawiewnika, a więc zmieniając położenie przepustnicy decyduje o ilości dostarczanego powietrza. Nawiewniki sterowane ręcznie nie chronią jednak przed nadmiernym napływem powietrza oraz nie uwzględniają zmian parametrów powietrza wewnętrznego.

Nawiewnik sterowany ręcznie

Więcej informacji można znaleźć na stronie http://www.aereco.com.pl

NOWA JAKOŚĆ OKIEN PCV

W związku z zrealizowaniem projektu p. n.

 „Zakup linii technologicznej do produkcji stolarki aluminiowej i PCV, celem wdrożenia innowacyjnych procesów wytwórczych”

w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013

Oś priorytetowa 1: Wzmocnienie atrakcyjności gospodarczej regionu

Działanie 1.3: Innowacje, badania, rozwój technologiczny

Poddziałanie 1.3.2: Inwestycje w innowacje w przedsiębiorstwach

Przedsiębiorstwo Alremex Sp. j. R. Krynicki wprowadziło w oknach dwie nowe innowacje produktowe.

1. Okna PCV o lepszych parametrach izolacji cieplnej i akustycznej.

W narożu ram okiennych, podczas zgrzewania profili z koekstrudowanymi uszczelkami zachodzi proces wypierania masy plastycznej w miejscu zgrzewu PCV i uszczelek. Przed wprowadzeniem tego innowacyjnego procesu wytwórczego eliminowanie wypływek po zgrzewie następowało automatami, które potrafiły czyścić naroże jedynie od strony zewnętrznej, natomiast nie radziły sobie z wypływką masy pod uszczelkę oraz z naddatkiem po zgrzewie uszczelek.

Rys. 1. Zdjęcie termowizyjne. Rozszczelnione naroże okna. Rys. 2. Widok otworu wentylacyjnego w oknie z okleiną drewnopodobną.

Wypływka i naddatek powodowały niepełne przyleganie szyb, w narożach ram, do uszczelek.

W obszarach tych powstające rozszczelnienie powodowało zwiększone liniowe mostki termiczne (Rys. 1) oraz obniżenie parametrów akustycznych okien.

Te niedoskonałości wytwórcze okien wyeliminowano dzięki zastosowaniu nowoczesnej linii zgrzewająco – czyszczącej CNC gdzie czterogłowicowa zgrzewarka naroży wyposażona jest w specjalne stemple dociskowe blokujące wypływkę pod uszczelką oraz noże obcinające naddatek zgrzewu po zwulkanizowaniu uszczelek. Wypływka w pozostałej części naroża automatycznie usuwana jest przez CNC w dalszym procesie czyszczenia.

Dzięki wdrożeniu tego innowacyjnego procesu zgrzewania i czyszczenia naroży ram okien z PCV osiągnięto całkowite przyleganie szyb, w narożach, do uszczelek oraz skrzydeł do ram okiennych.

Pozwala to nam na zaoferowanie naszym klientom nowe jakościowo okna o lepszych parametrach izolacji termicznej i akustycznej.

2. Koniec problemu z otwieraniem kolorowych okien PCV w słoneczne dni.

Temperatura powierzchni zewnętrznych okien z kolorowych profili z PCV (z ciemną okleiną) może sięgać do 80C. Powietrze zamknięte w zewnętrznych komorach profili ogrzewa się i rozszerza powodując deformację ścianek profili w kierunki poprzecznym (Rys. 3a) i wydłużanie w kierunki podłużnym. Skrzydła mogą rozszerzać się do takich rozmiarów, że uniemożliwiają otwarcie okna.

Problem ten w naszych kolorowych oknach został wyeliminowany poprzez innowacyjne schładzanie zewnętrznej komory akumulującej energię słoneczną. Osiągnięto to poprzez wykonanie odpowiedniej obróbki frezowania na centrum obróbkowym (CNC) pionowych końców profili skrzydeł okiennych (Rys. 2) w celu zapewnienia dekompresji i naturalnej wentylacji.

Rys. 3. Przekrój przez ramy okienne z okleiną drewnopodobną przedstawiający oddziaływanie energii słonecznej: a) bez otworów wentylacyjnych w ramie i skrzydle, b) z otworami wentylacyjnymi wentylacji grawitacyjnej powietrza w komorze zewnętrznej, powodującej obniżenie temperatury profili PCV w słoneczne dni.

Dzięki temu oferujemy naszym klientom kolorowe okna bez obaw o deformację skrzydeł i problemu z ich otwieraniem w słoneczne dni.