Subskrypcja

wpisz swój adres e-mail poniżej

Okna PCV

Efektem przejęcia w 2003 roku firmy THYSSEN POLYMER przez DECEUNINCK N.V. - potentata na światowym rynku profili PCV jest zastąpienie nazwy THYSSEN marką INOUTIC. Pod nazwą INOUTIC są produkowane profile PCV identyczne z wytwarzanymi przez THYSSEN, co oznacza, że ich parametry techniczne pozostały bez zmian. Nie uległy zmianie także miejsca produkcji profili - w Niemczech (*) oraz częściowo w Polsce. Marka INOUTIC obejmuje trzy linie profili PCV:
 1. ARCADE - system pięciokomorowy.
 2. ELITE - system trzy- lub pięciokomorowy (system w trakcie wycofywania z oferty).
 3. PRESTIGE - system sześciokomorowy.
>>Inoutic ARCADE<<
 • Profile pięciokomorowe o głębokości 71mm.
 • Izolacyjność termiczna profili Uf=1,3W/(m2xK).
 • Okucia ROTO NT.
 • Szyby termoizolacyjne U=1,1W/(m2*K).
 • Możliwość montażu pakietów szybowych o grubości do 47 mm.
(Na fotografii skrzydło w wersji niezlicowanej)
>> PRESTIGE<<
 • Profile 6-komorowe o głębokości 76 mm.
 • Izolacyjność termiczna profili Uf=1,1W/(m2xK) dla profili z uszczelką środkową, dla rozwiązania bez uszczelki środkowej Uf wynosi 1,2W/(m2xK).
 • Szyby o grubosci od 22 do 44 mm.
 • Okucia ROTO NT.
(Na fotografii skrzydło w wersji niezlicowanej)
Produkowane przez nas okna PCV wyposażamy w nawiewniki firmy AERECO. Nawiewnik to urządzenie, które umożliwia doprowadzenie powietrza do pomieszczeń w których zastosowana jest wentylacja grawitacyjna, mechaniczna wywiewna lub hybrydowa. Nawet przy szczelnie zamkniętych oknach nawiewniki pozwalają doprowadzać świeże powietrze w sposób ciągły, w ilości zgodnej z obowiązującymi przepisami. Należy pamiętać, że nawiewniki montujemy w pokojach i ewentualnie w kuchni, następnie powietrze przepływa przez całe mieszkanie do pomieszczeń z kanałami wentylacyjnymi (kuchnia, łazienka, WC), gdzie jest usuwane na zewnątrz wraz z powstałymi zanieczyszczeniami. Produkowane są trzy podstawowe typy nawiewników: a) higrosterowane, b) sterowane ciśnieniowo, c) sterowane ręcznie.
HIGRO(TM)- nawiewniki higrosterowane- urządzenie sterowane automatycznie, posiadają czujnik (taśma poliamidowa), który analizuje zmiany poziomu wilgotności względnej w pomieszczeniu i zmienia otwarcie nawiewnika. Wilgotność względna zależy m.in. od poziomu zanieczyszczenia powietrza wynikających z wykonywanych czynności, takich jak oddychanie, pocenie się, pranie, gotowanie, suszenie itp. Im wyższa wilgotność względna, tym bardziej otwarty nawiewnik i większy napływ powietrza do pomieszczenia. Nawiewniki reagują na zmiany w zakresie wilgotności względnej od 30 do 70%. Prawidłowo działający nawiewnik dostarcza określoną minimalną ilość powietrza dla wilgotności do 30%, w przedziale 30-70% przepływ ulega stałemu zwiększeniu, a po wyżej 70% dostarczana jest maksymalna ilość powietrza określona dla danego produktu. Nawiewniki higrosterowane nie wymagają obsługi użytkownika, jednak w większości przypadków posiadają Możliwość ustalenia blokady w pozycji przepływu minimalnego.
PRESO- nawiewniki ciśnieniowe- samoregulujące, wielkość przepływu zależy od różnicy ciśnienia na zewnątrz i wewnątrz pomieszczenia. Wraz ze wzrostem różnicy ciśnienia zwiększa się napływ powietrza. Każdy nawiewnik, aby mógł być zaliczony do tej grupy musi posiadać ograniczenie- blokadą w okapie lub nawiewniku, która przy określonej wydajności nie pozwoli na zwiększenie przepływu, np. w przypadku silnego podmuchu wiatru. Nawiewniki ciśnieniowe dodatkowo mogą być wyposażone w ręczną blokadę ograniczającą przepływ do minimum. INOTO- nawiewniki sterowane ręcznie - użytkownik reguluje stopień otwarcia nawiewnika, a więc zmieniając położenie przepustnicy decyduje o ilości dostarczanego powietrza. Nawiewniki sterowane ręcznie nie chronią jednak przed nadmiernym napływem powietrza oraz nie uwzględniają zmian parametrów powietrza wewnętrznego.
>> PRESTIGE, WERSJA PÓZLICOWANA <<
 • Profile 6-komorowe o głębokości 76 mm.
 • Izolacyjność termiczna profili Uf=1,1W/(m2xK) dla profili z uszczelką środkową, dla rozwiązania bez uszczelki środkowej Uf wynosi 1,2W/(m2xK).
 • Szyby o grubości od 22 do 44 mm.
 • Okucia ROTO NT.
(Na fotografii skrzydło w wersji półzlicowanej, zaokrąglonej)